Poradenství a terapie

Bc. Lenka Davidová, DiS.

tel.: 774 051 576

e-mail: davidova@levatia.cz

Co nabízím

POZOR!!!!

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA MÝCH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH,

PRO PŘESMĚROVÁNÍ KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ: 

WWW.LENKADAVIDOVA.CZ

Nabízím sezení INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÉ, RODINNÉ. Terapie či poradenství mohou využít dospělí, páry, mladiství, děti, rodiče s dětmi. 

Zaměřuji se na následující oblasti:
(pro lepší představu, uvádím možnosti témat, se kterými Vám mohu pomoci)

 • závislosti, experimentování s návykovými látkami (také pro osoby blízké, kterých se situace dotýká např. pro rodiče, partnery)
  Máte podezření, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami? Potřebujete získat informace a podporu, co v takové situaci dělat? Chcete vědět, jak předejít rizikům spojeným s užíváním návykových látek?
  Prožíváte problematické nebo zátěžové situace spojené s užíváním drog, léků, alkoholu, s hrou na automatech, sportovním sázením a počítačovými hrami?
  Potřebujete podporu při abstinenci?
 • zvládání náročných životních situací, deprese
  Potýkáte se ve svém životě mimo jiné s pocity viny, osamělosti, utrpení, strachu, úzkosti? Ztrácíte důvěru? Prožíváte nespokojenost se sebou, chybí vám sebedůvěra? Ztrácíte energii, zažíváte únavu? Máte nutkavé myšlenky? Nerozumíte tomu, proč se chováte v zátěžových situacích zrovna takto?
 • mezilidské vztahy
  Došlo k rychlé nebo razantní změně ve vašem partnerském nebo jiném vztahu? Opustila vás blízká osoba, např. v souvislosti s rozvodem, odstěhováním nebo smrtí?
  Hledáte cesty, jak prožívat vztahy smysluplně?
 • výchova dětí, posílení vztahu mezi rodičem a dítětem  – v biologické, adoptivní nebo pěstounské rodině
  Potýká se Vaše dítě s výchovnými problémy? Zažilo náročné nebo nějak traumatické období (pobyt nemocnici, náhlá ztráta blízké osoby, autonehoda…)? Rozpadá se Vám partnerské soužití a vy chcete, aby vaše dítě bylo změnou co nejméně zasaženo? Potřebujete podpořit ve změně fungování rodiny? Náhle Vám závažně onemocnělo dítě? Narodilo se vám postižené dítě? Potřebujete podpořit při výchově dětí v pěstounské péči nebo adopci? Potřebujete se svým dítětem navázat vztah či ho posílit? Nerozumíte si se svým dítětem? Je či bylo vaše dítě šikanováno? 
 • krizové nebo traumatické životní situace
  Prožili jste v minulosti traumatickou nebo jinak krizovou událost a prožitek se stále vrací a brání vám v běžném životě? Nerozumíte tomu, proč se v určitých situacích chováte neadekvátně?
  Byli jste ve svém životě, ať už jednorázově nebo opakovaně zneužiti, týráni, znásilněni, či jinak vystaveni hrubému násilí nebo jste byli jeho svědky?
 • rozvoj osobnosti, sebepoznání
  Rádi byste se o sobě dověděli více a sami sebe poznali?
 • hledání životního smyslu, naplnění
  Váš život jsou jen povinnosti? Máte pocit, že Váš život nemá smysl, vaše konání je nesmysluplné? Cítíte se prázdní, bez života? Máte strach, že promarňujete svůj život?
 • kariéra, absence práce, nespokojenosti s prací
  Zažíváte obtížné situace související s prací nebo absencí práce? Máte pocity vyčerpanosti z práce, ztrácíte pocit smysluplnosti, cítíte se zbyteční a nedocenění? Opakovaně zažíváte pracovní neúspěchy?Zažíváte náročné situace s kolegy v týmu?
  Přemýšlíte o studiu, ale nevíte přesně, co byste chtěli? Nevíte, jaká profese by vám vyhovovala
 • vztahové krize                                                                                                                                                                                                            Prochází Váš vztah krizí, potřebujete se rozhodnout, jak dál. činí Vám obtíže ve vztahu komunikovat, nerozumíte si? 
 • terapie duševních poruch                                                                                                                                                                                                Máte obtíže, které souvisí s depresemi, úzkostmi, neurotickými poruchami, poruchami osobnosti…