Poradenství a terapie

Bc. Lenka Davidová, DiS.

tel.: 774 051 576

e-mail: davidova@levatia.cz

Objednání, ceník, podmínky

POZOR!!!!

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA MÝCH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH,

PRO PŘESMĚROVÁNÍ KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ: 

WWW.LENKADAVIDOVA.CZ

CENÍK JE PLATNÝ OD 1.10.2023

Poskytované služby jsou hrazeny klienty v plné výši. Některé zdravotní pojišťovny částečně hradí psychosociální pomoc ze svých preventivních fondů – ověřte si možnosti u své zdravotní pojišťovny.

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/ 60 min – cena 1 500 Kč    (sezení je možné i on-line nebo telefonicky)
PÁROVÉ SEZENÍ/ 110 min. – cena 3 200 Kč                                                                                                                                                                    TRANSFORMAČNÍ KONSTELACE – cena 6 000,-                                                                                                                                                                  ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY – cena 1500,-                                                        

V odůvodněných případech je možné dohodnout slevu (studenti, ženy na MD).

Frekvenci setkávání je možné dohodnout dle potřeb klienta.

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnami – díky tomu nabízím nižší čekací lhůty. Sezení jsou naprosto diskrétní. Není nutné žádné doporučení.
Nejsem povinna vést záznamy ve smyslu zdravotní dokumentace, které by byly spojené s vaším jménem a diagnózou.

Na konzultaci je potřeba se objednat předem telefonicky – na tel. 604 654 615 nebo e-mailem: info@lenkadavidova.cz
Pokud se Vám nepodaří mně kontaktovat, pravděpodobně probíhá konzultace, hned jak budu moci, budu Vás kontaktovat zpět.

Konzultace se platí vždy na konci setkání. Platba v hotovosti nebo na účet č.u. 8774044177/5500.

Domluvené termíny konzultací (osobně, telefonicky nebo e-mailem) jsou závazné.
Změna termínu musí být dohodnuta nejpozději 48 hod. předem před daným termínem. Při nedodržení těchto podmínek účtuji standardní hodinovou sazbu – bližší obchodní podmínky naleznete na mých nových webových stránkách www.lenkadavidova.cz. Transformační konstelaci je nutné zrušit nejpozději 48 hodin předem, jinak je účtována stanovená sazba za sezení.
V případě pozdního příchodu je čas konzultace o toto krácen.

 

 

GDPR a zpracování osobních údajů
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

  • osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné),případně přezdívka, telefonní číslo, příp. email, za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
  • tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  • během sezení si píši osobní poznámky, které slouží pro návaznost terapeutické práce. Mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů.  Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.