Poradenství a terapie

Bc. Lenka Davidová, DiS.

tel.: 774 051 576

e-mail: davidova@levatia.cz

Osobní profil

POZOR!!!!

AKTUÁLNÍ INFORMACE naleznete na mých nových webových stránkách,

pro přesměrování klikněte na tento odkaz: 

www.lenkadavidova.cz

V období 2008-2013 jsem absolvovala PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK V EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE A LOGOTERAPII pořádaný SLEA (společnost pro logoterapii a existenciální analýzu), který jsem úspěšně dokončila.
(Vzdělání odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii a je akreditováno Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví.)

V roce 2013-2014 jsem absolvovala VÝCVIK V TRAUMATERAPII, zaměřující se na psychoterapeutickou práci  s traumatem pod vedením PhDr. Jany Božukové.

Od roku 2011 vykonávám poradenství a terapie ve své soukromé praxi.

 

Praxe                                                                                                                                                                                                                                    Rodinné Integrační centrum z.s. (terapie pro členy rodiny, dospělé a děti s diagnostikou poruch autistického spektra)
 Amalthea z.s. (doprovázení rodin, které se ocitly v náročné životní situaci; doprovázení rodin  pěstounských a adoptivních; poradenství v oblasti péče o dítě)
Evropský projekt INTEGRA-CE (poradenství související s absencí zaměstnání, pomoc s hledáním a přípravou do zaměstnání, podpora při nalezení zaměstnání)
 Laxus z.s. (prevence závislostí, poradenství aktivním uživatelům drog)
 Linka důvěry; Středisko sociální prevence (telefonická krizová intervence)
 Mateřské centrum HNÍZDO, Zábřeh (workshopy zaměřené na podporu rodičů při výchově dětí)

Přednášková činnost                                                                                                                                                                                                                    Zaměřuji se převážně na workshopy a semináře pro osoby, které pečují o děti či se na tuto roli připravují. Jejich cílem je zejména podpora rodičovské role při výchově dětí, posílení vztahu pečující osobou a dítětem, porozumění projevům dítěte a vhodné reagování na jeho potřeby, naučit se vnímat potřeby dítěte. 

 

Další vzdělání
Muzikoterapie pod vedením PhDr. Lubomíra Holzera, v rozsahu 180 hod.
Kurz drogového poradenství v rozsahu 100 hodin
Komplexní kurz krizové intervence (tváří v tvář, telefonická krizová intervence) a další pokračující kurzy krizové intervence v celkovém rozsahu 222 hodin
Motivační rozhovory v rozsahu 38 hodin
Kurzy zaměřené na terapii dětí, vedení rozhovoru s dítětem
Kurzy komunikačních technik vhodných při práci s dospívajícími
Práce s časovou osou
Kurz zaměřený na obraz zdravé sexuality a psychoterapeutické praxe
Kurzy zaměřené na zaměstnání, udržení si zaměstnání
Kurzy zaměřené na vedení týmu, komunikaci v týmu
Kurz mediace
Kurz facilitace
Osobnostně sociální výcvik
Kurzy zaměřené na práci ve vyloučených lokalitách
a jiné

Pravidelně se účastním dalšího psychoterapeutického vzdělávání a vzdělávání v sociální oblasti zaměřeného na poradenskou práci s klientem, na posílení vztahu mezi rodičem a dítětem,na práci  s dětmi.