Poradenství a terapie

Bc. Lenka Davidová, DiS.

tel.: 774 051 576

e-mail: davidova@levatia.cz

Zaměřuji se zejména na tyto oblasti:

závislosti (osoby blízké), náročné životní situace, mezilidské vztahy, duševní nemoci, deprese, rozvoj osobnosti, kariéra.

Poradenství a terapie - Bc. Lenka Davidová, DiS.

Vítám Vás na svých internetových stránkách. V rámci své praxe nabízím poradenství a terapie v obtížných životních situacích, v momentech, kdy si nemusíme vždy vědět rady, chceme najít úlevu, řešení, klid, pochopení, podporu nebo nový směr. Během svého života se dostáváme do těžkých situací, kdy se necítíme dobře, můžeme prožívat pocity jako utrpení, smutek, vina, vyčerpanost a jiné. Nedaří se nám nalézt cestu z toho všeho ven. Rozhodnutí vyhledat pomoc terapeuta není jednoduché. Přesto nám však právě jeho porozumění může přinést podporu a jistotu v tom, že máme s kým své prožívání sdílet a hledat možnosti. Při společné práci se zaměřuji také na rozvoj osobnosti tak, aby byl život prožíván smysluplněji. Základem terapie je pro mě vytvoření vztahu s klientem, který je založen na respektu, úctě, důvěře a empatickém porozumění. Nabízím bezpečný prostor, zaručuji diskrétnost a zachování mlčenlivosti.